GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:12 – vanwege dit

10-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

…wij roemen ook in God, door onze Heer, Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening in ontvangst namen. Vanwege dit, net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam…

In Romeinen 5 zet Paulus uiteen wat de positie van de mensheid als geheel is. Het gaat niet om het individu of de daden van de enkeling. Alle mensen zijn zondaren, zonder uitzondering. En vervreemd of vijandig ten opzichte van God. En dan is het GOD die zijn liefde jegens ons bewijst, doordat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren (:8).

Paulus schrijft: toen wij vijanden waren, werden wij verzoend door de dood van zijn Zoon (:10). Let op: wij werden verzoend. Paulus zelf was daarin passief en GOD overtuigde hem van zijn liefde. Slechts één voorwaarde geldt om verzoend te worden: je moet een vijand zijn.

En dan, “vanwege dit” gaat Paulus een schitterende vergelijking maken. Door één mens kwam de zonde de wereld binnen en door de zonde de dood en de dood ging door tot alle mensen. Welnu, op dezelfde wijze zullen ook door één mens en door één rechtvaardige daad, alle mensen worden gerechtvaardigd (:18). Daar valt niets aan te doenGeloof het maar!

Delen: