GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:21 – entree & exit van de dood

16-01-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want aangezien de dood door een mens is, is ook de opstanding van doden door een mens.

Christus werd uit de doden opgewekt als eersteling. D.w.z. hij is de eerste die eens voor altijd, de dood achter zich liet en daarmee onvergankelijk leven aan het licht bracht. Het feit dat hij daarin “eersteling” is, geeft aan dat zijn opstanding geen op zichzelf staand feit is, maar impact heeft op alle doden. Christus is de eerste dode die (definitief) opstond en de rest zal volgen.

Dat de opstanding van doden door een mens is, hoeft niet te verbazen, want dat geldt ook voor de dood. Via een mens (lees: Adam) kwam de dood in de wereld. Adam was weliswaar een vergankelijk mens, maar zolang hij toegang had tot het geboomte van het leven, kon hij niet doodgaan. Het was vanwege ongehoorzaamheid dat het eerste mensenpaar uit de hof werd gestuurd, zodat de dood haar intrede deed in de mensenwereld. “… zo ging de dood door tot alle mensen”, schrijft dezelfde apostel in Romeinen 5:12.

Via “de eerste mens” kreeg de dood haar entree en via “de tweede mens” haar exit (15:47). De één staat garant voor het probleem, de ander voor de oplossing!

Delen: