GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:23,24 – misplaatste roem

25-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Die zich in de wet beroemt, onteert God door de overtreding van de wet. 24 Want de naam van God wordt om jullie gelasterd onder de natiën, zoals staat geschreven.

Nog steeds borduurt Paulus voort op het onderwerp van huichelarij. Het is met de mond belijden (“de wet beroemt”) maar in de praktijk loochenen (“GOD onteren”). Het is dubbelhartig, een januskop en met twee maten meten. Niets roept (terecht!) zoveel minachting op als deze houding. Zoals de profeten in ‘het Oude Testament’ zo dikwijls in striemende taal aan Israël voorhouden, dat om hen de naam van GOD wordt gelasterd onder de natiën.

Van Jezus lezen we in de evangeliën dat hij een vriend was van hoeren en tollenaren. Er was slechts één categorie mensen waar hij voortdurend mee in de clinch lag en dat was de godsdienstige elite. Lees Matteüs 23 waar hij een vlammende tirade houdt tegen hun zogenaamde ‘Schriftgetrouwheid’ die in werkelijkheid slechts traditie-getrouw was. Schijnheiligen die lasten leggen op de schouders van mensen maar ze zelf niet met hun vinger beroerden (23:4). Hoe anders is het woord GODS dat uit Jezus’ mond klonk en later ook via Paulus aan de natiën werd gezonden. Geen zware last maar rust en verademing!

Delen: