GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:24 – het kwalijke van huichelarij

26-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want de naam van God wordt om jullie gelasterd onder de natiën, zoals staat geschreven.

Het is huichelarij wat Paulus in deze verzen aan de kaak stelt. Om de ernst van dit kwaad van hypocrisie goed te begrijpen, moeten we letten op wat het uitwerkt. Dat laat dit vers zien. Huichelarij is het motief bij uitstek waarom de naam van GOD onder de natiën wordt gelasterd. Het opmerkelijke is dat ondanks dat de natiën GOD niet erkennen, ze niettemin huichelarij nog steeds onmiddellijk herkennen. Ze wandelt in de duisternis maar ze ruikt huichelarij van ver!

Huichelarij zegt veel over de persoon in kwestie. Maar het kwalijkste van huichelarij is dat het GOD fout voorstelt zodat Hij daarom gelasterd wordt. Dat zien we ook alom in het christendom. Men zegt dat er één GOD is maar tegelijkertijd dat deze uit drie personen zou bestaan. Eenvoud wordt complex. Men zegt dat GOD liefdevol en almachtig is, maar tegelijkertijd predikt men een eindeloze hellestraf. Zelfs een blinde wereld voelt op haar klompen aan dat dit niet klopt en dat ‘de kerk’ met dubbele tong spreekt. Terecht wendt de wereld zich daarvan af. Van zo’n ‘evangelie’ (dat geen Evangelie is!), heeft ze schoon genoeg!

Delen: