GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:11 – standhouden

27-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Trekt aan de hele wapenrusting van God, zodat jullie kunnen standhouden tegen de methodieken van de diabolos…

Dit gedeelte over de wapenrusting is bij velen bekend. We moeten echter bedenken dat deze passage niet op zichzelf staat; het kan slechts verstaan worden in samenhang met de totale brief. Paulus heeft uitgebreid geschreven over Christus’ plaats  “boven alle overheid en macht” en die van de gelovigen in Hem. Want: zijn positie is onze positie.

Wat in dit gedeelte over de wapenrusting wordt verondersteld, is dat we deze positie in de praktijk ook innemen. Dat we stáán op ons lotdeel. Wat gegarandeerd strijd oplevert. Want voor de overheden en machten die nu nog achter de schermen de wereld beheersen, zijn wij rivalen. Omdat wij in de komende aeonen hun taken overnemen. Met Christus aan het hoofd zijn wij gesteld tot heerschappij “te midden van de hemelsen”. Geen macht die dat ongedaan kan maken. Waar we echter wél mee van doen hebben zijn “de listen van de duivel” of letterlijk “de methodieken van de diabolos” (=door-één-werper). Om daartegen stand te kunnen houden, dienen we de hele wapenrusting GODS aan te trekken. Deze strijd is defensief. Weerstand bieden om staande te kunnen blijven.

Delen: