GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:22 – echtbreuk en tempelroof

24-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Die zegt geen echtbreuk te plegen, pleegt zelf echtbreuk! Die gruwt van afgoden, pleegt zelf tempelroof!

Aan de opsomming van hypocriete gedragingen, voegt Paulus nog twee voorbeelden toe. Wie op grond van de wet anderen zegt geen echtbreuk te plegen maar dat zelf wel doet, huichelt. Nergens zien we meer hypocrisie dan op het terrein van de seksuele moraal. Hoog van de toren blazen over wat de ander niet mag doen, maar zelf ‘de kat in het donker knijpen’. Ook het christendom heeft met deze dubbele moraal alom een bedenkelijke reputatie opgebouwd.

Van het Jodendom is bekend dat ze gruwt van afgoden. Terecht, want de waarheid dat er één GOD is, kan onmogelijk overgewaardeerd worden. Maar welke waarde heeft dit wanneer men tegelijkertijd de tempel berooft? Om deze ’tempelroof’ te begrijpen moeten we naar de profeet Maleachi die namens GOD, de Joden in het land aanschrijft (in 3:8): “Toch beroven jullie Mij. En dan zeggen jullie: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing“. Met de ’tempelroof’ doelt Paulus op het voor eigen gewin, onthouden al wat de ene GOD toebehoort. Alsof een mens armer zou worden door GOD te geven wat aan Hem toekomt. Het tegendeel is waar!

Delen: