GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:21 – vroom diefstal

23-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Die dan een ander onderwijst, onderwijs je jezelf niet? Die predikt niet te stelen, steelt zelf!

Het is op dit punt dat de moralist, waarvan het jodendom een exponent is, door de mand valt. Het is in één woord samen te vatten: hypocrisie. Van anderen iets eisen terwijl je jezelf eraan onttrekt. En dan ook nog eens de schone schijn ophouden van het tegendeel. Het oordeel dat daarover in Romeinen 2 klinkt, is zoveel scherper dan het oordeel dat in Romeinen 1 klonk over de natiën die in de duisternis wandelen. De reden voor dit hardere oordeel is simpel: de natiën zonder GOD claimen niet Hem te (er)kennen, terwijl de religieuze moralist, met name de Jood, dat wel claimt. Voor hem wordt daarom de lat hoger gelegd.

Wie een ander voorhoudt niet te stelen maar zelf diefstal pleegt, maakt zichzelf ongeloofwaardig. Maar het is nog erger: het brengt de inhoud van het Woord en daarmee GOD zelf in diskrediet.

Stelen betekent: iets wat de ander toekomt ontvreemden. Dat kan materieel maar ook geestelijk. Wie b.v. de beloften die GOD aan Israël heeft gegeven, van hen afneemt en zichzelf (lees: ‘de kerk’) toe-eigent, die pleegt diefstal. Het is fraude, hoe vroom ook gebracht.

Delen: