GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 13:3 – onderschikking versus revolutie

08-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want de oversten zijn geen [reden van] vrees voor het goede werk maar voor het kwade. Welnu, wil je niet vrezen [voor] de autoriteit, doe het goede en je zult lof uit haar hebben.

Het is geen specifiek overheidsbesluit dat de aanleiding is tot het schrijven van deze passage. Paulus heeft het niet over gehoorzaamheid maar over onderschikking aan de overheden die boven ons staan. Het gaat ook niet om verzet tegen een bepaalde overheidsmaatregel, maar over verzet tegen de overheid door hen niet als de meerdere (superieur) te erkennen. Zeker, soms kan men niet anders dan een specifiek “bevel van de koning” weerstaan (vergl. Hebr.11:23), maar dat is heel wat anders dan de koning als zodanig niet erkennen.

“Het kwade” in dit vers verwijst dan ook niet naar ongehoorzaamheid aan een maatregel maar naar het weerstaan van de overheid als Gods ordening. Dat is revolutie: opstand van het volk waarbij men de zittende machthebbers uit de weg probeert te ruimen. Dat is wat Paulus hier als “het kwade” aanmerkt. Wie die weg kiest, heeft reden om de harde hand van de overheid te vrezen. Wie daarentegen “rustig en stil” zich onderschikt aan de overheden, zal daarin (!) enkel lof van haar oogsten.

Delen: