GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:22 – als God kapt

30-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Let dan op de geschiktheid en strengheid van God: op hen die vallen strengheid, maar op jou geschiktheid van God, indien je blijft bij de geschiktheid, anders zal ook jij weggekapt worden.

Voor het recht verstaan van deze verzen is het van belang om te zien dat Paulus zich richt tot “de natiën” (11:13). In die hoedanigheid en niet tot de individuele gelovige. Want elke gelovige persoonlijk mag zich verzegeld weten (Ef.1:13) en komt daarom nooit in aanmerking om weggekapt te worden.

De waarschuwing die hier klinkt is dat de ‘move’ naar de natiën, duurt totdat ook de natiën weggekapt zullen worden. Zoals Israël als volk werd weggekapt omdat ze niet bij “de geschiktheid van God” bleef, zo zal het ook natiën vergaan. Als ook zij hoogmoedig worden en Israël weg-theologiseren (=de vervangingstheologie), zal God daarmee korte metten maken.

Wat hier nog als waarschuwing klinkt, is elders een voorzegging (2Tim.4:3). De christenheid zou verworden tot een karikatuur van wat God te melden heeft. Ziedaar de kerkgeschiedenis in een notendop. De boodschap van “de verzoening der wereld” (11:15) werd verklaard tot ketterij en de prediking van “Gods geschiktheid” maakte plaats voor ‘hel en verdoemenis’. God kapt met zo’n anti-getuigenis van Hem. Tijd voor een nieuw begin…

Delen: