GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:23 – de omschakeling

01-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ook zij, als zij niet blijven bij het ongeloof, zullen zij geënt worden. Want God is bij machte hen weer te enten.

Toen Israël in ongeloof haar Messias afwees, kwam het evangelie bij de natiën terecht. Wanneer de natiën op hun beurt in ongeloof hoogmoedig worden, zo verzekerde Paulus eerder (:22), dan zullen zij net zo goed worden weggekapt. Want God verdraagt het niet wanneer zijn Woord van genade afhankelijk wordt gemaakt van de mens. Dat is ongeloof.

Zoals de ‘geënte status’ van de natiën ophoudt vanwege ongeloof, zó zal de huidige ‘weggekapte’ positie van Israël ophouden wanneer zij alsnog gelovig worden. Wat hier nog ‘hypothetisch’ is (“als zij niet blijven bij het ongeloof”) wordt in het vervolg nadrukkelijk een voorzegging. Niet slechts een als-situatie”; het zál gebeuren (11:25) waarbij Paulus ook duidelijk maakt wanneer en hoe dat zal gaan.

In dit stadium van het betoog gaat het de apostel om de conditie waaronder wordt ‘wegkapt’ dan wel ‘geënt’. Ongeloof en geloof zijn daarin beslissend. En zoals in Paulus’ dagen het Evangelie een switch maakte van Israël naar de natiën, zó zal in de toekomst de omschakeling in omgekeerde richting bewegen. De christenheid wordt ‘afgesneden’ en Israël zal alsnog haar bestemming bereiken!

Delen: