GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 6:66 – niet populair

02-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede.

Jezus had zojuist in de synagoge aangestuurd op een confrontatie. Zaken bewust zó geformuleerd, dat alleen de goede verstaander het zou begrijpen. Velen van zijn discipelen haakten nu af. De herhaling dat niemand tot Hem kan komen, tenzij de Vader hem trekt, was de druppel die de emmer deed overlopen.

De boodschap dat GOD absoluut soeverein is en geloof een geschenk, is niet populair. Het betekent namelijk dat “het vlees geen nut doet” (6:63). Dat er niets te roemen valt in het feit dat je God mag kennen en dienen. Wie meent dat daar iets van een mens bij zit, kent GOD niet. Want alle roem is uitgesloten.

De boodschap van GODS soevereiniteit is de kern van wat de Bijbel ons leert. Alles is uit GOD. Alles bestaat ook door GOD. Het is onder zijn regie. En daarom is alles ook tot GOD. GODS soevereiniteit is daarmee ook de garantie dat alles goed afloopt! Geen mens kan daar iets aan af, of toe doen. Alsjeblieft!

Delen: