GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:20 – klei in de hand van de pottenbakker

09-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt u mij zo gemaakt?

In het voorgaande liet Paulus zien dat GODS plannen niet afhangen van de mens. Hij geeft het voorbeeld van farao van wie tevoren was gezegd dat hij niet zou luisteren. En dat GOD zijn hart zou verharden wanneer hij zou dreigen te bezwijken. Waarom? Omdat GOD zijn kracht wilde betonen aan heel de wereld. Daarvoor had Hij een onwillige farao nodig.

Natuurlijk roept dit als vanzelf de vraag op: als farao’s onwil in overeenstemming was met Gods bedoeling, wat heeft God dan nog op hem aan te merken? Goede vraag! Maar het ziet één ding over het hoofd: wij zijn schepselen en Hij is GOD. Wij zijn klei en Hij is de pottenbakker. Het is geheel aan de pottenbakker om het ene voorwerp een eervolle en het andere een alledaagse bestemming te geven.

U, ik en alle schepselen bevinden zich in het theater van GODS glorie. Ook zonde, ongehoorzaamheid en lijden vervullen daarin een noodzakelijke rol. Nooit gaat er bij GOD iets mis. En vergeet niet… ook farao’s knieën zullen eenmaal buigen. Ook hij zal eens deemoedig en dankbaar erkennen: GOD is goed!

Delen: