GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:4 – altijd volkomen recht!

12-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Maar laat het worden: God is waarachtig, elk mens echter leugenachtig. Gelijk het is geschreven “zodat ook U gerechtvaardigd zal worden in uw woorden en U zal overwinnen wanneer U geoordeeld wordt”.

Slechts Eén is waarachtig, in de absolute zin des woords. GOD. Op wat Hij zegt kan een mens blindvaren. Geen mensenwoord kan daarbij in de schaduw staan. Paulus onderbouwt dit met een veelzeggend citaat uit psalm 51:6, geschreven door nota bene de godsman David n.a.v. het bezoek van de profeet Nathan die Davids hypocriete opstelling ontmaskerde (“jij bent die man!”).

GOD “zal worden gerechtvaardigd in zijn woorden”. Dat betekent: Zijn woorden zullen recht blijken te zijn en iedereen zal niet anders dan dit kunnen erkennen. Dan worden GODS woorden “gerechtvaardigd”, d.w.z. zijn woorden worden rechtvaardig verklaard.

De weergave “U zal overwinnen wanneer U geoordeeld wordt” luidt in andere vertalingen “U zal overwinnen wanneer U oordeelt“. Maar wat is het nu: passief of actief? Het antwoord luidt dat hier in het Grieks een ons onbekende werkwoordsvorm wordt gebruikt: de middenvorm (medialis). Dat is actief en passief beiden. GOD oordeelt maar Hij wordt ook beoordeeld: zijn oordelen worden door mensen bekritiseerd. Maar altijd overwint GOD. Zijn woord blijkt altijd recht!

Delen: