GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:23,24 – voorwerpen van ontferming

10-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… in veel geduld voorwerpen van toorn heeft verdragen die toebereid waren tot ondergang, 23 juist opdat Hij bekend zou maken de rijkdom van zijn heerlijkheid over voorwerpen van ontferming, die Hij tevoren had gereed gemaakt tot heerlijkheid? 24 Ons, die Hij ook roept, niet alleen vanuit Joden maar ook vanuit natiën.

Voorwerpen van toorn die toebereid waren tot ondergang (zoals farao; vers 17), vervullen geen eervolle, maar wel een  noodzakelijke functie in GODS plan. Zij dienen ter demonstratie van Gods toorn, kracht en geduld. Onmisbaar, maar geen hoofdrol. Farao en zijn leger waren figuranten in de spectaculaire verlossing van Israël uit Egypte. De Israëlieten waren uitverkoren om “voorwerpen van ontferming” te zijn. “Tevoren gereed gemaakt tot heerlijkheid”.

De verwijzing naar “voorwerpen van ontferming”, door GOD tevoren bereid tot heerlijkheid, brengt Paulus weer terug bij zijn eerdere onderwerp, namelijk “ons, die Hij ook roept”. Dat zijn wij die naar GODS voornemen geroepenen zijn en voorbestemd (8:28,29). Echter “niet alleen uit Joden, maar ook vanuit natiën”. Maar hoe kan dat nu? Waren immers niet de Israëlieten uitverkoren en voorbestemd? Waarom worden nu dan de natiën geroepen? Is dat niet in strijd met de woorden van de profeten? Die vragen zal Paulus in het navolgende beantwoorden.

Delen: