GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:25 – Lo-ammi wordt Ammi

11-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Zoals Hij ook zegt in Hosea: Ik zal niet mijn-volk noemen: mijn-volk en de niet-geliefde: geliefde.

De “voorwerpen van ontferming” in onze dagen, worden niet alleen geroepen uit de Joden maar ook uit de natiën (:24), zo betoogt Paulus. Ter illustratie daarvan haalt hij eerst Hosea 2:22 aan. Als we deze tekst er op naslaan dan blijkt dat daar gesproken wordt over het toekomstig herstel van Israël. Wanneer straks het volk Israël vanuit de woestijn het land zal binnentrekken (2:14,15) en tot bruid zal worden geworven (:16-19). Dan zal tot haar worden gezegd: je bent niet langer Lo-ammi (=niet mijn-volk) maar Ammi (=mijn-volk) en niet langer Lo-Ruchama (=niet-ontfermde) maar Ruchama (=ontfermde).

De vervulling van Hosea 2:22 is in de letterlijke zin tot op vandaag toekomstig. Paulus’ aanhaling van dit vers dient hier ook niet als uitleg van Hosea 2:22, maar als illustratie en vergelijking. Vandaar de formulering: “zoals Hij ook zegt in Hosea…”.

Het principe dat Paulus illustreert aan de hand van Hosea is: wat eerst niet mijn-volk was, wordt later wel mijn-volk en zal dan ook ontferming vinden. Het feit dat vandaag uit de natiën mensen worden geroepen en “mijn-volk” worden, blijkt oude Bijbelse papieren te hebben. Niet-ontfermd of niet-geliefd is geen definitieve status…

Delen: