GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:22 – voorwerpen van toorn toebereid

09-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Indien God nu zijn toorn wil betonen en zijn kracht bekend maken, in veel geduld voorwerpen van toorn heeft verdragen die toebereid waren tot ondergang (…)?

De retorische vraag in deze lange zin in vers 22 en 23, volgt uit de eerdere vraag in vers 21. Heeft een pottenbakker niet het recht om uit hetzelfde materiaal eervolle voorwerpen of voorwerpen zonder eer te maken? De metafoor moet duidelijk zijn: de pottenbakker verwijst naar GOD, terwijl het leem verwijst naar de mens die uit de aarde is genomen. Zoals een pottenbakker voorwerpen maakt voor allerlei doeleinden, zo doet GOD dat ook.

Als GOD toorn en kracht, maar ook geduld wil demonstreren, hoe zou Hij dat anders doen, dan door voorwerpen voor dit doel te creëren? Doet ook een schrijver van een script niet hetzelfde door rollen toe te bedelen aan verschillende karakters die hijzelf creëert? Good and bad guys.

Het probleem meestal bij bovenstaand vers is dat men hier inleest alsof God mensen voor altijd zou verdoemen (‘dubbele predestinatie’). Maar de eindbestemming is hier niet aan de orde. Daarover had Paulus al geschreven (Rom.3:23,24; 5:18) en zal hij ook nog schrijven (11:32,36). “Toorn” en “ondergang” zijn bij GOD nooit definitief (Ps.30:6). Ontferming, rechtvaardiging en leven zijn blijvend!

Delen: