GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 7:14 – het “ik van vlees”

01-04-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben van vlees, ik ben verkocht onder de zonde.

De zonde is bij uitstek zonde, “door het gebod” (:13), zo betoogde Paulus. Want hoe anders dan door misleiding kan de wet (die immers “geestelijk is”), een motief zijn tot zonde?! We zagen al dat die misleiding gelegen is het “gij zult (niet)” opvatten als opdracht aan de mens. Want daarmee wordt “het vlees” (= de mens in zijn vergankelijke status) tot activiteit aangezet.

Waar de wet als belofte wordt verstaan, wordt het oog gericht op GOD en op wat Hij vermag. Waar men daarentegen verwachting heeft van de prestaties van de mens, is teleurstelling onvermijdelijk. Ook als die mens een gelovige is. “Naar het vlees” gerekend (8:4), zijn we, zolang we in “het lichaam van deze dood” zijn (:24), “verkocht onder de zonde”.

Let er op, dat Paulus vanaf dit vers tot aan het einde van dit hoofdstuk, in de tegenwoordige tijd spreekt. Het gaat dus niet om de tegenstelling vroeger versus nu. Alsof mijn “ik van vlees” nu een verbeterde versie zou zijn van de vroegere ik. GOD verwacht ook nu nog steeds niets van het “ik van vlees”. Want Hij doet het!

Delen: