GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 7:13 – zonde bij uitstek

31-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Werd dan het goede mijn dood? Volstrekt niet. Maar opdat de zonde, zonde zou blijken, bewerkt zij door het goede mijn dood. Opdat de zonde overtreffend zonde zou worden door het gebod.

Het gebod is heilig, rechtvaardig en goed (:12). Maar als het gebod (zoals “je zult niet begeren”; vers 7) dan de zonde in mij losmaakt en prikkelt, is dan het goede (gebod) mijn dood geworden? Paulus’ antwoordt: volstrekt niet! Het is de zonde die uitgerekend in het goede gebod, een motief vindt voor de zonde. En daarmee bewijst de zonde exact te zijn wat het is: zonde. Dat kan ze door subtiele misleiding (:11).

De zonde kent aan de woorden “je zult” een betekenis toe die het niet heeft. “Je zult” is geen gebiedende maar aantonende wijs. Puur grammaticaal bezien, zegt deze formulering hoe iets in de toekomende tijd zal zijn. Tegen Hagar werd gezegd: “je zult een zoon baren” (Gen.16:11). En Abraham werd beloofd: “je zult een vader van vele volken zijn” (Gen.17:4). En “je zult in hoge ouderdom begraven worden” (Gen.15:15). Waren dat opdrachten? Natuurlijk niet! Het waren voorzeggingen.

Wie van een bevrijdende belofte, een belastend commando maakt, zondigt! Het verdraait wat goed en ten leven is, tot een dodelijke prikkel.

Delen: