GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 7:12 – de wet: heilig, rechtvaardig en goed!

30-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Zodat inderdaad de wet heilig is en het gebod heilig en rechtvaardig en goed.

Eerder in dit betoog (:7) opperde Paulus de vraag: “is de wet zonde?”. Het is een nogal voor de hand liggende vraag voor wie de gedachtegang van de apostel volgt. Want als de wet een prikkel is tot de zonde (:5), dan lijkt die conclusie haast onvermijdelijk. Niettemin wees Paulus deze beschuldiging radicaal van de hand (:8). En dat doet hij ook hier weer.

Niet de wet zelf, maar de misleidende manier waarop ze onder het oude verbond (“van letter”; vers 6) werd en wordt begrepen is zonde. Want het “je zult niet begeren” (:7) opvatten als “je mag niet begeren” is niet alleen ondraaglijk en belastend maar ook nog eens contraproductief: het bewerkstelligt precies het tegenovergestelde als waartoe het oproept. Dat kan dus onmogelijk de ware betekenis zijn van het gebod.

Waar de wet echter wordt verstaan als profetie (“je zult de Heer je GOD liefhebben”, “je zult je naaste liefhebben”, enz.), daar blijkt ze heilig te zijn: apart, volstrekt onderscheiden en ook onvergelijkbaar met alles wat van de mens is. Ze is ook rechtvaardig, d.w.z.  recht en daarmee betrouwbaar. Want GOD doet wat Hij zegt. En dat is ultiem goed!

Delen: