GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 7:11 – de misleidende lezing van de wet

29-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want de zonde verkrijgt door het gebod een aanleiding, zij misleidt en daardoor doodt zij mij.

Wat Paulus in deze verzen naar voren brengt is dat “de zonde” in het gebod een aanleiding vindt. Ze vat de woorden “je zult niet begeren…” fout op en zet daardoor op een verkeerd spoor. Het is dus niet de tekst zelf die misleidt, maar de foute interpretatie ervan.

We moeten bedenken dat onder het nieuwe verbond dat met Israël zal worden gesloten, de wet niet terzijde wordt geschoven. Zeker, Israël zal niet meer “onder de wet” gebukt gaan, maar de wet zal “in hun hart worden geschreven” (Jeremia 31:33). Men zal ontdekken (want de bedekking wordt weggenomen; 2Kor.3:16) dat het “je zult…” en “je zult niet…” geen lasten zijn maar beloften! GOD vraagt daarin niets van Israël, maar belooft daarin wat Hij zal doen.

“Het oude verbond” (=de letter; Rom.7:6) faalt en is dodelijk, omdat het “gij zult” en ‘gij zult niet…” als eis aan de mens wordt onderwezen. Terwijl het beloften zijn. Bij eisen wordt de mens aan het werk gezet. Maar als GOD belooft, dan hebben we alles van Hem te verwachten. Dan heffen we het hoofd omhoog want Hij stelt nooit teleur!

Delen: