GoedBericht.nl logo
English Blog

Numeri 17:8 – de bloeiende staf van Aäron

16-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Toen Mozes de volgende dag de tent der getuigenis binnenging, zie, de staf van Aaron, voor het huis van Levi, bloeide; hij had bloesem voortgebracht (…) en amandelen doen rijpen.

Om eens en voor altijd het bewijs te leveren wie de hogepriester van Gods keuze was, moest iedere stam een staf inleveren bij Mozes. De staven zouden voor de ark in het binnenst heiligdom worden neergelegd. De stam Levi werd vertegenwoordigd door de staf van Aäron. Toen de volgende morgen de staven uit het heiligdom tevoorschijn kwamen, bleek de staf van Aäron te hebben gebloeid als een amandelboom.

We zien hier een schitterend type van hoe God voor de ogen van Israël de uitverkoren Hogepriester aanwijst. De bloeiende staf is een embleem van opstanding en nieuw leven. De amandelboom is de eerste boom die in het voorjaar bloeit en verwijst daarmee naar de eersteling uit de doden. Gedurende de nacht was de bloeiende staf in het heiligdom. Precies waar de opgestane Christus nu ook is: in het hemels heiligdom.

Wanneer binnenkort de nacht van deze wereld voorbij zal zijn en een nieuwe morgen aanbreekt, zal de Hogepriester “naar de ordening van Melchizedek” zich als het levende bewijs aandienen!

Delen: