GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 8:19 – de onthulling van de zonen van God

17-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik reken dat het lijden van de huidige tijd, niet waardig is te vergelijken met de heerlijkheid die aanstaande is om onthuld te worden in ons. 19 Want de reikhalzendheid van de schepping wacht op de onthulling van de zonen van God.

Al het lijden van de huidige tijd staat in geen verhouding met de heerlijkheid die aanstaande is. Het lijden is namelijk voorbijgaand, terwijl de heerlijkheid blijvend is. De weergave in veel vertalingen dat het lijden van nu “niet opweegt tegen” de heerlijkheid straks, is te mager. Paulus schrijft: het is zelfs niet waard om met elkaar te vergelijken. Hoe meer we doordrongen zijn van het gewicht van het lijden nu, des te krachtiger deze statement wordt!

Merk op dat Paulus spreekt van de “de heerlijkheid die aanstaande is om onthuld te worden in ons”. Niet slechts “aan ons” of “over ons”. Nee, God gaat heerlijkheid onthullen “in ons” (lett. tot-in ons). Waar hij op doelt, staat er pal achter. “Op de onthulling van de zonen van God”! Door de transformatie (=opstanding) van ons lichaam, worden we tot zonen gesteld (8:23) die vervolgens aan de schepping onthuld zullen worden. Deze onthulling betekent niet minder dan de bevrijding van de schepping (:21)!

Delen: