GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 8:20 – aan de ijdelheid onderworpen

18-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want de schepping werd aan de ijdelheid onderschikt, niet vrijwillig maar om Hem [die haar daaraan] onderschikt, in hoop…

De schepping is aan de ijdelheid onderworpen. In het volgende vers noemt Paulus dit “de slavernij van de vergankelijkheid”. Het is het grote thema van het boek ‘de Prediker’. “Alles is ijdelheid”. Dat is geen keuze van het schepsel zelf. Het is dus ook niet vanwege de zonde van Adam. Zeker, door die daad van ongehoorzaamheid werd het eerste mensenpaar de toegang tot het geboomte van het leven ontzegd (Rom.5:12). Maar het feit dat die boom nodig was, bevestigt slechts dat Adam en Eva reeds sterfelijk waren. Uit de aarde genomen en dus aards (1Kor.15:47).

De schepping is ‘by design’ vergankelijk. De Schepper zelf heeft haar daaraan onderworpen. Vandaar dat de aarde “woest en ledig” werd volgens Gen.1:2. Al vanaf het begin der schepping heerste de wetmatigheid van verval en aftakeling.

Maar GOD kende uiteraard de afloop. Toen Hij de schepping schiep wist Hij dat het voorbijgaand zou zijn. Pas de nieuwe schepping zou blijvend zijn. Onvergankelijk. Eerst moest Adam komen, als type van “de laatste Adam”. Alles was van meet af aan gericht op Hem die zonde en dood zou overwinnen!

Delen: