GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 9:20 – betweterig boetseersel

07-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Zeker, o mens, maar wie bent u dat u God tegenspreekt? Het geboetseerde zal toch niet tegen de boetseerder zeggen: waarom maakt u mij zó?

De tegenwerping in het voorgaande vers is helder: als niemand Gods bedoeling heeft weerstaan, wat heeft Hij dan nog te verwijten? Paulus bevestigt dat inderdaad farao in zijn weerbarstige houding slechts Gods bedoeling diende. Maar de vraagstelling zelf negeert hij. Paulus betwist het recht om God ter verantwoording te roepen. Niet wat de tegenspreker zegt maar wie hij zich verbeeldt te zijn, wordt ter discussie gesteld.

Het is bizar om als schepsel GOD ter verantwoording te roepen. Paulus maakt dit duidelijk door de vergelijking met een stuk klei dat meent het beter te weten dan de boetseerder. Wat kan een creatie nu zeggen over de motieven van zijn creator? Als schepselen begrijpen we nog geen fractie van de schepping, laat staan dat we ook maar bij benadering de Schepper zouden begrijpen! We zouden daarom nederig erkennen dat we niet kunnen wat Hij wel vermag. En dat we ook geen idee hebben van wat Hij weet. Menen een oordeel te kunnen vellen over de motieven van GOD is pure hoogmoed en betweterij.

Delen: