GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:19 – wat verwijt Hij dan nog?

06-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar u zal nu tot mij zeggen: wat verwijt Hij dan nog? Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan?

Wie het relaas van de apostel tot dusver aandachtig heeft gevolgd, voelt als vanzelf de bovenstaande vraag opkomen. Alles verloopt naar GODS voornemen, zo betoogde Paulus. De weerbarstige houding van farao was niet alleen voorzegd maar zelfs bedoeld. Om in een krachtmeting te gloriëren had God een tegenstander van formaat nodig. Vandaar dat God farao ondersteunde en zijn hart verhardde toen die onder druk dreigde te bezwijken.

De vraag die zich dan aandringt is: wat heeft God dan nog te verwijten? Farao is nota bene door God zelf ingezet om Hem tegen te staan?! Farao weerstond weliswaar Gods geopenbaarde wil (“laat Mijn volk gaan!”) maar Gods verborgen bedoeling weerstond hij zeker niet. Sterker nog: niemand heeft ooit Gods bedoeling weerstaan. Want dat is onmogelijk. GOD heeft alles gemaakt met een bedoeling, zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad (Spr.16:4). Alles verloopt naar “de raad (Gr. boulema, bedoeling) van zijn wil” (Ef.1:11).

Voordat we verder gaan en naar Paulus’ antwoord luisteren, zouden we eerst heel goed de vraag tot ons laten doordringen en beseffen: niemand heeft ooit Gods bedoeling weerstaan!

Delen: