GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:18 – God verhardt ook wie Hij wil

05-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Dus dan ontfermt Hij zich over wie Hij wil en Hij verhardt wie Hij wil.

De conclusie (“dus…”) van dit betoog is de absolute vrijmacht van GOD om zijn schepselen in te zetten voor zijn doel. GOD ontfermde zich over een Mozes en diens volk maar een Farao verhardde Hij toen deze eindelijk wilde toegeven aan Gods oproep om het volk te laten gaan. GOD verantwoordt zich daarover niet tegenover zijn eigen creaties en Hij hoeft dat ook niet te doen, zoals Paulus later zal betogen (9:20).

God verhardde trouwens niet alleen het hart van farao maar van heel diens volk. In Psalm 105:25 lezen we over de Egyptenaren: “Hij keerde hun hart om, zodat zij zijn volk haatten…”. Leest u het goed? God zelf maakte de Egyptenaren antisemitisch in hun hart. God creëerde een donkere achtergrond van verzet zodat de Egyptenaren als ‘display’ konden fungeren van GODS overwinnende kracht. Door hun verwerping, zou Gods naam over heel de aarde worden verkondigd. Hierin klinkt al duidelijk door wat Paulus later expliciet gaat betogen: het huidige joodse ‘nee’ tegen het Evangelie effent de weg naar de bekendmaking van Gods naam onder de natiën. Het door God zelf geregiseerde ongeloof is tot verheerlijking van zijn naam!

Delen: