GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:17 – ook ongeloof deel van Gods plan

04-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want de Schrift zegt tot farao: hiertoe wek ik u op, zodat Ik in u mijn kracht zou betonen, zodat mijn naam verkondigd zou worden over heel de aarde.

Mozes wist van tevoren dat farao niet naar Gods oproep ( “laat Mijn volk gaan!”) zou luisteren. Toen farao onder grote druk eenmaal wel toegaf, verhinderde God zelf hem daarin, en verhardde zijn hart. De weerstand van farao was essentieel in Gods voornemen. Om kracht te demonstreren is tegenkracht onontbeerlijk. Kwaliteiten gaan pas schitteren door contrast. Een ‘sterke man’ als farao, het hoofd van de wereldmacht in die dagen, was daarom uitermate geschikt om die contrast-rol te vervullen.

Romeinen 9 laat zien dat alles naar GODS plan verloopt. Zoals Spreuken 16:4 zegt: “JAHWEH heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad”. Farao in Mozes’ dagen is hier een perfect voorbeeld van. GOD zelf zorgde ervoor dat farao goddeloos bleef door diens hart te verharden. Farao en zijn leger moesten figureren in de krachtmeting en triomf van God. Inderdaad, dat betekende voor farao en de zijnen het einde. Maar… bij GOD is de dood nooit het einde. Hij ontfermt zich uiteindelijk over allen (Rom.11:32). Ook over farao.

Delen: