GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:17 – geen regiefout

03-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want de Schrift zegt tot farao: hiertoe wek ik u op, zodat Ik in u mijn kracht zou betonen, zodat mijn naam verkondigd zou worden over heel de aarde.

Tegenover Jakob staat Ezau. En tegenover Mozes, aan wie God zich bekendmaakte als de ontfermende God (9:15), staat farao. Paulus citeert uit Exodus 9:16 waar God bij monde van Mozes tegen farao zegt dat Hij voornemens was om middels farao zijn kracht te demonstreren en zo zijn naam bekend te maken over heel de aarde. Op voorhand had God Mozes al gewaarschuwd dat farao niet zou luisteren naar de oproep “laat Mijn volk gaan” (Ex.3:19). En toen eindelijk Farao bezweek onder de druk van de plagen, toen verhardde GOD zijn hart (Ex.9:12). Of zoals het Hebreeuws leest: GOD versterkte zijn hart.

Farao’s ongezeglijkheid was geen regiefout. Integendeel: het was GODS bedoeling. Daarom versterkte GOD farao’s hart toen deze dreigde te bezwijken. Want om zijn kracht te betonen, had GOD een ‘zwaargewicht’ als tegenstander nodig. Farao’s krachtig ‘nee’ was essentieel voor het tentoonstellen van GODS uitreddende kracht. Door farao’s ongelovig verzet zou wereldwijd en duizenden jaren later nog worden gesproken over het wonder van Israëls uittocht. Bij GOD gaat er nooit iets mis!

Delen: