GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:16 – niet wie wil of wie rent

02-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

“Ik zal mij ontfermen over wie Ik Mij ook maar zou ontfermen (…)” 16 Dus dan is het niet van wie wil, noch van wie rent, maar van de ontfermende God.

Onderwerp is nog steeds “het uitverkiezend voornemen van God” (:11). Paulus betoogde eerder al dat dit vast ligt vóór onze geboorte en voordat goed of kwaad is gedaan. Het speelt geen rol. Evenmin het al of niet willen van de mens. Is Paulus hiervan zelf niet het levende bewijs? Hij was van de moederschoot aan afgezonderd om onder de natiën te evangeliseren (Gal.1:15,16) en dus werd hij geroepen. Genade overweldigde hem  (1Tim.1:14) zodat zijn onwil en vijandigheid als sneeuw voor de zon wegsmolten. Paulus werd een apostel “door GODS wil” (Ef.1:1) en niet omdat hij dat wilde.

Ook het rennen van de mens is in deze geen factor. Rennen (hardlopen) is een sportieve term (1Kor.9:24) en staat voor menselijke inspanningen en prestaties. Later zal Paulus getuigen van de godsdienstige ijver van zijn volksgenoten (10:2). Het blijkt ijdel omdat men geen besef heeft en slechts eigen rechtvaardigheid zoekt te doen gelden (10:3). Het willen en rennen in bovenstaand vers is een samenvatting van ieder religieus streven. Het stelt voor GOD niets voor. Slechts zijn ontferming telt!

Delen: