GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:44 – een ziels lichaam

01-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Er wordt een ziels lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt.

Dit is tegenstelling nummer vier die Paulus opsomt tussen het lichaam dat wordt gezaaid en het lichaam dat wordt opgewekt. Helaas wordt de tegenstelling in de gangbare vertalingen vertroebeld doordat men het enig correcte vertaalwoord ‘ziels’ heeft vervangen door ‘natuurlijk’. Het is dezelfde vertaalfout als die we tegenkwamen in hoofdstuk 2:14. Dit lichaam wordt gekenmerkt door (1) vergankelijkheid, (2) oneer, (3) zwakheid en het is (4) ziels. Het Griekse woord daarvoor is ‘psuchikos’, waarin we ons woord  ‘psychisch’ herkennen oftewel ‘ziels’.

De Bijbelse gedachte is dat de ziel van alle vlees in het bloed is (Lev.17:11). Vandaar dat dieren evenals mensen ‘zielen’ heten, Sterker nog: de eerste vier keren dat Genesis 1 spreekt van ‘zielen’, dan gaat het over dieren. Het idee dat ‘de ziel’ de mens zou onderscheiden van het dier, is niet naar de Schrift. Ons lichaam is ‘ziels’ en daarin komt het juist overeen met het dier. Beiden worden in het lichamelijke bestaan aangedreven door bloed. Dit in tegenstelling echter tot het lichaam dat wordt opgewekt. Even later (:50) schrijft Paulus dan ook dat “vlees en bloed” het Koninkrijk Gods niet kan beërven. Bijna onvoorstelbaar, maar het opgewekte lichaam straks, heeft geen bloed.

Delen: