GoedBericht.nl logo
English Blog

Marcus 1:8 – dopen in wat?

19-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Ik doop jullie in water, maar Hij zal jullie dopen in heilige geest.

Johannes de Doper ontleende zijn naam aan zijn meest opvallende activiteit: anderen dopen.  De Hebreeën kenden de waterdoop zeer goed. Want een ritueel bad onderging men bij allerlei gelegenheden. Dat behoorde tot het ABC van het Jodendom. Maar daarbij doopte men altijd zichzelf.

En toen verscheen daar Johannes, wiens kameelharen mantel en leren gordel, herinnerde aan de profeet Elia. Johannes predikte aan Israël een doop van bezinning, met het oog op het nabijgekomen Koninkrijk. Hij doopte anderen. Vandaar “de Doper”.

Johannes relativeerde de betekenis van zijn dopen door het te vergelijken met de doop van degene die na hem zou komen. Deze zou niet dopen in water maar in heilige geest. Uiteraard verwijst Johannes hier naar zijn neef die na hem kwam. Naar de Messias die de doodsjordaan in zou gaan, om daaruit vervolgens op te staan. Een embleem van geest en leven. Dopen in water was van oudsher een belangrijk ritueel voor Israël. Maar de ware, christelijke doop is geen ritueel. Er komt geen druppel water aan te pas. En het wordt verricht door Hem die als eerste en voorgoed, uit de doodswateren opstond!

Delen: