GoedBericht.nl logo
English Blog

Handelingen 17:26 – uit één, elke natie van mensen

24-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Hij maakte bovendien uit één, elke natie van mensen om te wonen op de hele oppervlakte van de aarde.

Volgens de evolutie-theorie komt de huidige mensheid voort uit aapachtigen, zoveel miljoen jaar geleden. Voor wie niet rekent met de Schepper moet het doen met zo’n ‘verklaring’. Maar de Schrift is er niet onduidelijk over dat alle natiën hun oorsprong tot één enkele voorvader kunnen herleiden. Adam, de eerste mens. Geschreven overleveringen daarover gaan zelfs terug tot de eerste mensen, later bewerkt en samengevoegd door Mozes in wat we kennen als het boek Genesis.

De mensheid heeft een Goddelijk oorsprong. Dat verklaart de explosie van vernuft en vaardigheden die zich voordeed enkele duizenden jaren voor onze jaartelling in het Midden Oosten. Daar ligt de bakermat van de menselijke beschaving. Daar maakte GOD “uit één, elke natie van mensen”.

Dat de mensheid uit één mens voortkomt is van fundamenteel belang voor het verstaan van de Schrift. Ja, het Evangelie staat of valt er zelfs mee. Want zoals in Adam alle mensen zondaren en stervelingen werden, zó zullen in Christus alle mensen worden gerechtvaardigd en levend gemaakt. Het is het Evangelie in een notendop. Zo waar als het eerste is, zó waar is ook het tweede!

Delen: