GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 17:3 – de enige waarachtige God

25-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Dit nu is het eeuw-ige leven, dat zij U zouden kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden.

Het “eeuwige leven” is één van de bekendste termen uit de Bijbel. En tegelijkertijd één van de onbekendste termen. De meesten denken bij ‘eeuwig’ aan eindeloos. Ten onrechte, want eeuw-ig verwijst niet naar ‘eeuwigheid’ (dat begrip kent de Schrift niet eens) maar naar ‘eeuw’ (=aion).

Het eeuw-ige leven verwijst in de Schrift altijd naar het leven van “de toekomende eeuw” (Luc.18:30). Wanneer de Messias zal heersen en “de aarde vol zal zijn van kennis van JAHWEH, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes.11:9). Heel de wereld zal dan weten en erkennen dat er één GOD is. Dat is de belangrijkste waarheid van de Schrift en tegelijkertijd de meest verminkte waarheid. Vooral door leringen die onder de vlag van ‘één God’ in werkelijkheid een meergodendom propageren.

Het eeuw-ige leven betekent: de Vader van Jezus Christus (er)kennen, als “de enige waarachtige God”. Het zijn Jezus Christus’ eigen woorden. Hijzelf claimde geen God te zijn. Integendeel, aangezien hij door “de enige waarachtige God” werd gezonden. Als Gods Zoon en Logo(s). Want wie hem ziet, die ziet de Vader.

Delen: