GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 1:16 – GOD kennen

26-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Zij belijden dat zij God kennen, maar in de werken loochenen ze het…

Paulus had Titus op het eiland Kreta achter gelaten en geeft hem in deze brief enkele instructies mee. Titus zou in de diverse ekklesia’s die op het eiland waren ontstaan, mannen aanstellen die bekwaam waren om krachtig “de gezonde leer” te onderwijzen. Dat was nodig want er waren nogal wat kwalijke invloeden actief. Paulus noemt hen (:10) “zinloze praters en bedriegers” die ongezeglijk waren en huisgezinnen ruïneerden (:11). Ze waren gek op joodse mythen en voorschriften van mensen maar ondertussen keerden ze zich van de waarheid af die Paulus had onderwezen (:14). In vers 16 vat Paulus het dan samen door te schrijven dat ze wel beleden God te kennen, maar in de praktijk het tegenovergestelde lieten zien.

GOD kennen is waar alles om draait. Te mogen weten dat er één GOD is, uit wie alle dingen voortkomen, die alles stuurt en ook alles tot een goed einde gaat brengen. Een grootser en heerlijker waarheid is niet te bedenken. Alle schijnwerpers zouden op deze waarheid worden gericht. Daarom is het zo belangrijk dat onze levenspraktijk daarmee in overeenstemming is en alle facetten van de leer van GOD onze Redder versieren (2:10).

Delen: