GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 7:8 – zonder wet is de zonde dood

27-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de zonde verkreeg door het gebod een aanleiding en bewerkt in mij elke begeerte. Want zonder wet is de zonde een dode.

“Het gebod” in deze passage verwijst naar het “je zult niet begeren…” in het voorgaande vers 7. Een zondaar vat dat woord op als opdracht in plaats van als belofte. Maar daarmee bewijst hij daadwerkelijk een doelmisser (=zondaar) te zijn. Want waar GOD belooft “je zult niet begeren…” zou men Hem danken in plaats van krampachtig pogen. De ik-figuur in bovenstaand vers probeert om niet te begeren maar ontdekt gaandeweg steeds meer met ‘begeren’ bezig te zijn! Juist het gebod activeert “elke begeerte” in hem. Maar bedenk: het zijn de wettische ogen waarmee “het gebod” wordt gelezen, dat de aanleiding en prikkeling tot de zonde is.

In 1Korinthe 15:56 schrijft Paulus: “de kracht van de zonde is de wet”. Door tegen een mens te zeggen dat hij iets niet mag, wordt hij geprikkeld het juist wel te doen. Kwam via een verbod ook niet de zonde in de wereld? Door te verbieden maak je iets altijd aantrekkelijk. Iedereen met enige opvoedkundige ervaring kan dat principe bevestigen. Godzijdank verwacht GOD niets van de mens. Hij belooft én Hij doet het!

Delen: