GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:20 – opgewekt… als eersteling

14-01-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van de ontslapenen.

Tot dusver ging het in Paulus’ betoog over het feit van Christus’ opwekking. Als voorzegd (:4) maar ook als gedocumenteerd feit. Bevestigd door vele ooggetuigen (:5-8). Vanaf vers 20 gaat Paulus diep in op de betekenis van Christus’ opwekking uit de doden.

Christus is opgewekt “als eersteling van de ontslapenen”. In Kolosse 1:18 wordt hij genoemd “eerstgeborene uit de doden”. Een vergelijkbare formulering, want doden zijn ontslapenen. Maar in het woord ‘ontslapenen’ klinkt door dat de dood als een slaap is. Tijdelijk. Onbewust… totdat men gewekt wordt.

Christus werd uit de doden opgewekt “als eersteling van de ontslapenen”. Dat lijkt op het eerste gezicht onjuist aangezien vóór Christus’ opwekking ook al mensen werden opgewekt uit de doden. Denk alleen al aan Jezus’ eigen bediening waarin hij het dochtertje van Jaïrus opwekte, de jongeling te Naïn en ook zijn vriend Lazarus. Hoe kan Paulus Christus hier dan eersteling noemen? Het antwoord is eenvoudig: de genoemde mensen zijn na hun opstanding, later alsnog gestorven. Christus daarentegen werd opgewekt om nooit meer te sterven (Rom.6:9). De dood ligt definitief achter hem. En daarom is hij “eersteling”. En alle ontslapenen zullen volgen…!

Delen: