GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:30 – de gouden keten (2)

31-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Degenen nu, die Hij tevoren bestemt, dezen roept Hij ook; en degenen die Hij roept, dezen rechtvaardigt Hij ook; degenen nu, die Hij rechtvaardigt, dezen verheerlijkt Hij ook.

Wie GOD voorbestemt, die roept Hij ook. En wie Hij roept, die rechtvaardigt Hij ook. De gouden schakels in deze keten zijn onverbrekelijk omdat het geheel GODS werk is. Het is uitgesloten dat GOD iemand roept maar niet zou rechtvaardigen.

Het middel waardoor GOD rechtvaardigt is geloof (3:30). Want Hij rekent geloof tot rechtvaardigheid (4:3). M.a.w. degene die GOD gelooft (= amen zegt op zijn belofte) die is voor Hem een rechtvaardige. Uiteraard is GOD zelf degene die harten opent, overtuigt en geloof geeft. Toch is het in dit vers niet de kwestie hoe GOD rechtvaardigt. Hier gaat het slechts om het feit dat het GOD is die rechtvaardigt. En dat Hij rechtvaardigt degene die Hij roept.

De laatste schakel in deze keten is de verheerlijking. De eerste schakel (voorbestemming) verwijst naar het verleden. De laatste schakel is toekomstmuziek. De gangbare weergave (“heeft Hij verheerlijkt”) klopt daarom niet. Paulus gebruikt een tijdloze werkwoordsvorm. Nu is het nog lijden maar de verheerlijking volgt gegarandeerd (8:17,21). Dat is wanneer we als zonen Gods aan de schepping zullen worden onthuld (8:19)!

Delen: