GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:30 – de gouden keten (1)

30-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Degenen nu, die Hij tevoren bestemt, dezen roept Hij ook; en degenen die Hij roept, dezen rechtvaardigt Hij ook; degenen nu, die Hij rechtvaardigt, dezen verheerlijkt Hij ook.

Wat Paulus hier beschrijft is een keten van enkel gouden schakels. Goud, omdat GOD zelf de enige handelende partij is. Niets is hier van de mens bij. GOD bestemt voor, GOD roept, GOD rechtvaardigt en GOD verheerlijkt.

In vertalingen komt dat nauwelijks uit de verf, maar de werkwoordsvorm die hier telkens wordt gebezigd (=’aorist’), is tijdloos. Daarbij gaat het dus niet om het tijdstip van de handeling (verleden, heden, toekomst) maar om het feit zelf, ongeacht wanneer. Wat niet wegneemt dat er wel uitdrukkelijk sprake is van een volgorde. Eerst is het: God bestemt bepaalde mensen voor “tot gelijkvormigen van het beeld van zijn Zoon” (:29). En degenen die Hij daartoe voorbestemt, die roept Hij ook. Mensen worden geroepen omdat ze zijn voorbestemd. Daarin is geen enkele verdienste hunnerzijds – Hij doet dat.

God roept niet iedereen om deel uit te maken van dit gezelschap “van zijn Zoon”. Dat is weggelegd voor de hoogste rangorde. Juist omdat GOD heel zijn schepping wil bevrijden, zet Hij deze “zonen Gods” in voor het bereiken van dat doel!

Delen: