GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 3:13 – genade bewijzen!

22-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… indien iemand naar een ander een klacht heeft, zoals ook de Heer aan jullie genade bewijst, doen jullie evenzo.

De meeste vertalingen spreken hier over ‘vergeven’ maar letterlijk is er sprake van genade bewijzen (Gr. charizomai). Dit woord betekent: de ander een gunst bewijzen of blij maken. Genade bewijzen gaat veel verder dan vergeven. Vergeven is nog negatief: de klacht die er was reken je de ander niet langer aan. Je geeft het over en laat het los.

Hoe vaak gebeurt het niet dat we een klacht hebben naar de ander? Over iets wat ons misdaan is. Of over een nalatigheid, of een beschuldiging of misschien een gewoonte die ons irriteert. Of de houding van een ander die ons niet aanstaat. Hoe reageren we dan? Paulus schrijft: kijk naar hoe de Heer zich opstelt naar ons. Klaagt Hij mij aan? Maakt Hij mij verwijten? Nee, integendeel, Hij overstelpt me met zijn goedheid en beloften!

Het is daarom logisch dat als mij die genade wordt bewezen, dat ik dat zelf ook doe naar anderen. Dit besef verandert ons denken en onze houding. Dan worden (ook terechte!) grieven een prachtige gelegenheid om iets te demonstreren van Gods genade! Verwijt verdwijnt zodra genade verschijnt!

Delen: