English blog

Kolosse 3:13 – genade bewijzen!

11-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

… indien iemand naar een ander een klacht heeft, zoals ook de Heer aan jullie genade bewijst, doen jullie evenzo.

De meeste vertalingen spreken hier over ‘vergeven’ maar letterlijk is er sprake van genade bewijzen (Gr. charizomai). Dit woord betekent: de ander een gunst bewijzen of blij maken. Genade bewijzen gaat nog veel verder dan vergeven. Vergeven betekent: je geeft het over en je laat het los. De klachten die je had ten aanzien van de ander, spelen niet langer een rol.

Hoe vaak gebeurt het niet dat we een klacht hebben naar de ander toe? Over iets wat ons misdaan is. Of over een nalatigheid, of een beschuldiging of misschien een gewoonte die ons irriteert. Of de houding van een ander die ons niet aanstaat. Hoe reageren we dan? Paulus schrijft: kijk naar hoe de Heer zich opstelt naar ons. Beklaagt Hij zich over mijn gedragingen? Of klaagt Hij mij aan? Nee, Hij rekent het me niet alleen niet aan – Hij overstelpt me met zijn goedheid en beloften!

Het is daarom niet meer dan logisch dat als ikzelf die genade ken, ook anderen naar wie ik een grief heb, in die vreugde te laten delen!
Verwijt verdwijnt waar genade verschijnt!

Delen: