GoedBericht.nl logo
English Blog

2Timotheüs 1:7 – gezond verstand

23-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want God heeft aan ons niet gegeven, een geest van beduchtheid, maar van vermogen en van liefde en van gezond verstand.

Het is opmerkelijk hoe vaak ‘gezond verstand’ (in al z’n vormen) in het NT als deugd wordt opgevoerd. Helaas komt dat in de meeste bijbelvertalingen niet goed uit de verf doordat het ook wordt weergegeven met woorden als b.v. bezadigd, sober, bedachtzaam en ingetogen. In het Grieks is het bewuste woord voor ‘gezond verstand’ opgebouwd uit twee elementen. Het eerste (soo) is ‘redden’ en het tweede (phron) is ‘gezind’, wat verwijst naar het innerlijk en het verstand. In de Titus-brief is gezond verstand de deugd die genoemd wordt voor opzieners, oudere mannen, jonge vrouwen en mannen en voor gelovigen in het algemeen.

Gezond verstand is iets anders dan kennis van zaken. Het is een houding van je denkvermogen (van God gekregen) maximaal te willen gebruiken. Gezond verstand laat zich niet intimideren door gevoelens. Gezond verstand hecht aan een “logische eredienst” (Rom.12:2). Gezond verstand stelt in staat drogredenen te ontmaskeren en verstandige keuzes te maken. In een wereld die meegesleept wordt door hypes, emoties en verraderlijke redeneringen is het een zegen je gezonde verstand te mogen gebruiken!

Delen: