GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 2:12 – aanbevolen fobie en trauma

20-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… en alle tong zou toejuichen dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God, de Vader. Daarom  (….) met vrees en siddering, de redding van jullie zelf bewerkende. Want God is het die in jullie werkt, zowel het willen als het werken ten behoeve van zijn  welbehagen.

De woorden “vrees en siddering” zijn in het Grieks resp. ‘fobos’ en ‘tromos’. Onze woorden ‘fobie’ en ‘trauma’ herkennen we er gemakkelijk in. We kunnen ons moeilijk indenken dat Paulus hier een positieve inhoud aan geeft. En tóch doet hij dat!

Paulus laat in deze passage zien dat GOD ontzagwekkend groot is. HIJ zal bewerken dat elke tong tot heerlijkheid van Hem zal juichen. Aangezien Hij zowel het willen als het werken in een mens werkt, kan niemand Hem weerhouden dat resultaat te bereiken.

We zouden vrezen en sidderen om deze heerlijke waarheid… te kort te doen. GODS doelstelling is helder en Hij kan en wil en zal dat daarom ook bereiken. Met absolute zekerheid! Het is in dat besef dat we “met vrees (fobos) en siddering (tromos)” onze redding bewerken. Niet omdat we onzeker zijn over de redding. Integendeel! We zouden vrezen en beven om afbreuk te doen aan GODS beloften en garanties!

Delen: