GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 2:14 – verjoodsen?

16-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… indien jij een jood, als de natiën en niet als een Jood leeft, hoe kun je dan de natiën dwingen te verjoodsen?

Aanvankelijk had Petrus in Antiochië met gelovigen uit de natiën aan één tafel gegeten. Maar toen een delegatie vanuit Jeruzalem daar arriveerde, hield hij daar meteen mee op. Uit angst voor kritiek van joodse zijde. Paulus is verontwaardigd over deze dubbelhartige opstelling en zegt dat ook openlijk en midden in Petrus’ gezicht. Eerst had Petrus zich opgesteld zoals de natiën, door samen met hen te eten. Maar door zich vervolgens weer van hen af te zonderen, dwong hij in feite de natiën te verjoodsen (lett. judaïseren). Hoe zouden ze anders weer aan één tafel kunnen eten?

Vrijwel in al Paulus’ brieven stuiten we op ‘judaïseerders’. Lieden die gelovigen onder de natiën wilden ‘verjoodsen’, d.w.z. hen een joodse levensstijl laten aanmeten. Zij promootten de sabbat en andere hoogtijden, kosher eten en de besnijdenis. Want, zo leerden zij, om rechtvaardig te leven, kan men niet om de wet van Mozes heen. Maar Paulus laat niets heel van dit idee. Ooit werd Abram, 430 jaar voordat de wet kwam, door God rechtvaardig verklaard. Waarom? Abram geloofde Gods onvoorwaardelijke belofte!

Delen: