GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:28 – vijanden & geliefden

15-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Zij zijn naar het Evangelie wel vijanden om jullie, maar naar de uitverkiezing zijn zij geliefden om de vaderen.

Paulus typeert zijn volksgenoten hier met twee kernwoorden: als vijanden en als geliefden. En in beiden gevallen is dat niet hun eigen keuze maar hun lot. De Joden zijn wat het Evangelie aangaat (generaliserend gesproken), vijanden. Ze mogen dan “ijver voor God” hebben, maar het is zonder besef (10:2). Ze staantot op heden vijandig ten opzichte van het Evangelie dat primair voor hen bestemd was. Maar Paulus voegt er aan toe: de vijandschap van het volk is “om jullie”, d.w.z. om de natiën. Door hun misstap is de rijkdom naar de natiën gegaan (11:11,12). Het moest zo gaan. Het lot van het eerstegeboorterecht zou via Efraïm bij de natiën terechtkomen.

Dat de Joden “naar het Evangelie vijanden zijn”, doet niets af van de waarheid dat ze “naar de uitverkiezing geliefden zijn”. Ook dat is hun lot. Die uitverkiezing hebben ze te danken aan “de vaderen”. Het waren Abraham, Izaäk en Jakob die God ooit uitkoos en aan hun nageslacht de vervulling van zijn beloften verzekerde. Door deze stamboom zijn de Joden nog steeds uitverkoren geliefden. Het garandeert de gouden toekomst van dit unieke volk!

Delen: