GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:27 – een nieuw verbond

14-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

En dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

In dit vers refereert Paulus vooral aan Jesaja 59:21, zoals hij in het voorgaande vers verwees naar Jesaja 59:20. Het is geen letterlijk citaat maar meer een verwijzing, zoals het ook verwijst naar andere profetieën, zoals naar Jesaja 27:9 waar ook wordt gesproken van het wegnemen van Jakobs zonde. Dat ‘wegnemen van de zonden’ betekent veel meer dan dat aan de zonden in het verleden niet meer wordt gedacht. Het wil zeggen dat het volk verlost wordt van de zonden nu – het doet de zonde niet meer!

Wanneer Israël haar God werkelijk leert kennen zal men Hem ook gaan dienen. Eén van de kenmerken van “het nieuwe verbond” zoals de profeten dit aankondigen, is dat God zijn wet in het hart van zijn volk zal schrijven (Jer.31:33,34). Het zal niet langer een opgelegde wet zijn die als een last op de schouders drukt, maar onderwijs (= torah) dat resoneert in het hart. Men zal de woorden Gods liefhebben en niet anders willen dan daarnaar luisteren.

Vóór alles is “het nieuwe verbond” onvoorwaardelijk. God eist niets, maar Hij geeft alles. Tot zeven keer toe klinkt “Ik zal”. Juist daarom zal Israël haar God van harte liefhebben!

Delen: