GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:20 – uitermate overvloedig!

26-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de wet kwam erbij, opdat de misstap zou toenemen. Waar echter de zonde toeneemt, is de genade uitermate overvloedig…

De impact van de gehoorzaamheid van de ene mens Jezus Christus, gaat zoveel verder dan het volk waaraan de wet is gegeven. Want de reikwijdte van de impact van Jezus Christus’ gehoorzaamheid, heeft dezelfde proporties als wat Adam ooit deed. En zelfs nog “veel meer” dan dat! Vanuit dat perspectief is de wet slechts een relatieve bijkomstigheid. Paulus merkt op: “de wet kwam erbij“. Pas vijfentwintig honderd jaar na Adam werd ze gegeven aan maar één volkje.

In de vergelijking tussen Adam en Christus, doet de wet niet wezenlijk ter zake. Want zoals via Adam alle mensen zijn veroordeeld, zó worden via Christus alle mensen gerechtvaardigd. Ongeacht met of zonder wet. De wet figureert hier slechts als versterker van de zonde (“opdat de misstap zou toenemen”), zodat tegen de nóg zwarter gemaakte achtergrond van de zonde, de genade des te meer zou schitteren en “uitermate overvloedig” zou blijken.

De wet heeft de zonde niet ingedamd maar juist geïntensiveerd. En dat blijkt geen ‘bug’ of weeffout te zijn; het maakt deel uit van GODS voornemen om zijn genade ultiem te etaleren!

Delen: