GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:20 – waarom de wet?

25-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de wet kwam er bij, opdat de misstap zou toenemen; waar evenwel de zonde toeneemt, is de genade meer dan overvloedig.

Paulus’ statement is zo onorthodox dat nogal wat bijbelvertalingen hun best doen om de tekst hier aan te passen. Men meent dat toen God aan Israël de wet gaf, dit tot doel had dat Israël daar beter van zou worden. Maar Paulus zegt hier het tegenovergestelde.

De wet werd aan Israël gegeven met de bedoeling dat Israël daardoor zou falen. Later betoogt Paulus dat de wet de zondige hartstochten juist prikkelen (Rom.7:5:8). En weet iedere opvoeder niet hoe dat werkt? Zeg tegen een kind dat het iets niet mag doen, en de onweerstaanbare neiging om het juist wel te doen, is geboren. Het verbod brengt niet alleen op een idee, het maakt het idee zelfs aantrekkelijk!

Niet de toename van de zonde was Gods doel op zichzelf. Maar de zonde was wel noodzakelijk om Gods genade te kunnen tonen. En om de overvloed van zijn genade te bewijzen, had God nóg meer zonde nodig. En daarom gaf Hij Israël de wet. Velen proberen nog steeds door de wet te houden, beter te worden. Tevergeefs. Alleen genade overrulet de zonde!

Delen: