GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:4,5 – één lichaam!

10-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, maar niet alle dezelfde functie hebben, 5 zó zijn wij velen één lichaam in Christus, maar individueel leden van elkaar.

De aansporing om niet meer te willen zijn, dan we zijn, ondersteunt Paulus hier met een vergelijking die hij dikwijls maakt: de vele leden in een lichaam. Met “leden” doelt hij niet enkel op de ledematen maar op alle delen van lichaam en hun onderscheiden functies. Hoe dwaas zou het niet zijn wanneer het oog zou proberen een oor te wezen of vice versa? Beide organen zijn nu juist zó gemaakt dat ze optimaal functioneren wanneer ze doen waarvoor ze gemaakt zijn. En omgekeerd: ze functioneren totaal niet wanneer ze voor een ander doel worden ingezet.

Wat waar en vanzelfsprekend is in ons lichaam, geldt precies zo voor de velen in Christus. Ook zij vormen “één lichaam”. Deze waarheid van het “ene lichaam” komt telkens in Paulus’ brieven terug (1Kor.10:17; 12:12,13,20; Ef.2:16; 4:4; Kol.3:15). Het is uitsluitend bij hem terug te vinden en ook exclusief via hem geopenbaard. Het drukt uit hoezeer we als gelovigen verbonden zijn met het Hoofd, dat is Christus Jezus, maar via Hem ook met elkaar. Het is een onverbrekelijke eenheid “in één Geest”.

Delen: