GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:6 – wat is charisma?

11-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Wij nu hebben onderscheiden genade-effecten naar de genade die ons wordt gegeven…

Eerst een paar taalweetjes. ‘Charis’ is het Griekse woord voor genade. Genade staat voor alles wat om niet, gratis is, en vreugde geeft. Het daarvan afgeleide ‘charis-ma’ duidt op wat genade uitwerkt. ‘Charis-ma’ betekent ‘genade-effect’ en het meervoud van dit woord is ‘charismata’.

Paulus betoogt hier in Romeinen 12 (evenals in 1Korinthe 12) dat gelovigen verschillende charismata hebben. Een gelovige is iemand die Gods genade, en dus vreugde heeft leren kennen (Kol.1:6). Maar die vreugde werkt verschillend uit. Vandaar dat Paulus spreekt van “onderscheiden genade-effecten”. De effecten zijn heel divers omdat dit samenhangt met verschillen in aanleg en capaciteiten. Steek de stekker van een stofzuiger in het stopcontact en deze begint te stofzuigen. Doe hetzelfde met een strijkbout en je kunt strijken en bij een wasmachine begint de was te draaien. Het is dezelfde krachtbron, maar totaal verschillende uitwerkingen.

Zo heeft de één het charisma van onderwijzen, een ander van barmhartigheid bewijzen, weer een ander van bemoedigen of leiding geven. De werkingen zijn verschillend. Maar hoe onderscheiden deze ook zijn, genade is telkens de drijvende kracht. Dat maakt charisma ook zo aantrekkelijk. Want wie blij is, functioneert in alles optimaal!

Delen: