GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:3 – aan ieder een maat

09-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want door de genade die mij wordt gegeven zeg ik aan een ieder die onder jullie is: weest niet hoger gezind dan noodzakelijk is gezind te zijn, maar gezind om verstandig te zijn, zoals God een ieder een maat van geloof toebedeelt.

Dit vers is een nadere toelichting op het voorgaande, zoals blijkt uit het woordje “want”. Het ondervinden van de goede, welgevallige en volmaakte wil van God (:2), betekent dat een ieder zich zou schikken naar wat God toebedeelt. Juist omdat Paulus zelf had geleerd dat de genade die hem werd gegeven precies voldoet aan wat hij nodig had, had hij recht van spreken om ook anderen deze waarheid voor te houden. “Mijn genade is u genoeg” (2Kor.12:9).

God bedeelt ieder een bepaalde “maat van geloof”: precies passend bij hem of haar aan wie het wordt gegeven. Daarom is het zo belangrijk om niet meer te willen zijn dan je bent. In het Grieks is te zien hoe Paulus hier speelt met het woord voor ‘gezindheid’ (Gr. phroneo). ‘Gezindheid’ heeft te maken met de richting waarin gedacht wordt. Hier is dat een ‘mindset’ die gericht is op ‘verstandig’ zijn. Maximaal benutten van wat God geeft, maar ook niet meer willen dan dat. Dat is het geheim van tevredenheid.

Delen: