GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:2 – de wil van God beproeven

06-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

En wordt niet gelijkvormig aan deze aeon, maar onderga een metamorfose in de vernieuwing van het denken. Opdat jullie zouden beproeven wat de wil van God is: het goede en welgevallige en volmaakte.

Het alternatief van “gelijkvormig worden aan deze aeon” is een metamorfose te ondergaan “in de vernieuwing van het denken”. Zo’n metamorfose is een totale en wezenlijke verandering van binnenuit. Het begint met anders denken maar het resultaat raakt ons hele bestaan. We worden een ander mens daardoor. Niet van de ene op de andere dag, want het is een voortdurend proces dat gelijke tred houdt met “de vernieuwing van het denken”.

Het resultaat daarvan is dat we de wil van God beproeven, die goed, welgevallig en volmaakt is. Het woord voor ‘beproeven’ duidt op: testen, toetsen, proefondervindelijk vaststellen. Het idee van Paulus’ opmerking is niet dat we in de vernieuwing van het denken, proberen uit te vinden wat de wil van God is. Nee, die wil van God ondervinden we dan. De vernieuwing van het denken en de metamorfose die we daardoor ondergaan, dat is de wil van God! Dan zullen we ondervinden hoe goed deze is. Maar ook welgevallig, d.w.z. aangenaam. En volmaakt of volwassen. Zo komen we tot ons doel!

Delen: